Wood card by Mycard นามบัตร อิเล็กทรอนิกส์????รายแรกและรายเดียวที่มีหน้า Profile Landing ที่สามารถ Custom ได้
✅ สามารถเลือกวัสดุที่สั่งทำบัตรได้
✅ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อได้ไม่จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ
✅ มีผู้ใช้งานจริงมากกว่า 70,000 User ทำให้เชื่อมั่นในคุณภาพ
✅ มีแพลทฟอร์มให้เลือกใส่ข้อมูลทุกแพลทฟอร์ม

✳️ พิเศษสำหรับลูกค้า Mycard เราคือรายเดียวที่มีฟีเจอร์ที่สามารถดูข้อมูลติดต่อของลูกค้าที่มีการแตะบัตร นามบัตร อิเล็กทรอนิกส์ Mycard และสามารถดูข้อมูลเชิงสถิติได้
"อย่าเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *